<

365bet体育投注_365bet体育娱乐场-app官方下载@

图片

Условия и правила за употреба

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ, ПРЕДИ ДА ОСЪЩЕСТВИТЕ ДОСТЪП ДО УЕБСАЙТА НА CANON EUROPE. Осъществявайки достъп до уебсайта на Canon, вие се съгласявате да спазвате следните общи условия.

АКО НЕ ПРИЕМАТЕ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ НАСТОЯЩИЯ УЕБСАЙТ.

1. Приемане


Canon Europa N.V. ("Canon") ви предоставя достъп до този уебсайт ("Canon Website") на базата на следните срокове и условия ("Срокове и Условия"). Отваряйки коя да е страница на този уебсайт Canon Website, вие се задължавате да спазвате тези Срокове и Условия. Тези Срокове и Условия могат да бъдат обновявани от Canon периодично чрез публикуване на обновените Срокове и Условия без предварително писмено уведомяване към вас. При всяко отваряне на уебсайта Canon Website вие трябва да проверявате дали Сроковете и Условията са обновени.

2. Canon Website


Чрез този уебсайт Canon Website вие ще имате достъп до информация за определени продукти и услуги на Canon и ще можете да изпращате запитвания до Canon, за да получите повече информация. Моля, обърнете внимание, че Canon Website е уебсайтът на Canon за Европа и достъпните продукти и услуги може да се различават в зависимост от държавата. Моля, използвайте хипервръзките към уебсайтовете на съответните държави, за да научите подробности относно достъпните продукти и услуги.

3. Информация за Cookie файлове


Прочетете повече за нашите правила относно Cookie файлове.

4. Използване


Вие се съгласявате да не публикувате и да не изпращате чрез този уебсайт никакви материали, които са или биха могли да бъдат тълкувани като: (i) клеветнически, неверни, нецензурни, обидни, оскърбителни, подстрекаващи расизъм, дискриминационни или сквернословни; (ii) в нарушение на каквото и да е право за поверителност или търговска тайна; (iii) в нарушение на правата за собственост на трета страна или ако не притежавате всички необходими лицензи и/или одобрения за това; или (iv) в нарушение на кой да е закон.

Вие също така се съгласявате да не прехвърляте към или изпращате чрез уебсайта никакви материали, които могат да се тълкуват като или да подстрекават към поведение, което би могло да се счита за криминално деяние, нарушаване на граждански права или по друг начин нарушаване на законите на коя да е държава или правоспособен орган, или нарушаване на правата на трета страна, валидни в коя да е част от света.

Canon си запазва правото да премахва от уебсайта всякакви материали, за които счита, че нарушават условията от Точка 3 или са по друг начин неуместни. Въпреки описаното по-горе, вие се съгласявате, че Canon не контролира съдържанието в уебсайта, публикувано от други потребители, нито претендира за проследяване на информацията в уебсайта с цел осигуряване на нейната точност, уместност или съответствие с принципите, описани в тези Срокове и Условия.

Забранено е да помествате в уебсайта Canon Website хипервръзки към други уебсайтове, които са неприлични или неуместни, и вие се задължавате незабавно да отстраните всякакви хипервръзки, ако Canon по свое усмотрение поиска това.

Всички материали (включително, но не само, текст, музика, звук, снимки, графики, изображения, видео, компилации от данни, цифрово съдържание за изтегляне и софтуер), включени в този уебсайт ("Материали"), са собственост на компанията Canon и нейните доставчици и тези материали са защитени от европейските, японските и международните закони за авторското право.

Canon ви предоставя правото да разглеждате и изтегляте Материалите само за лични цели и за използване с нетърговска цел, при условие че по никакъв начин не ги модифицирате и не създавате никакви производни на тях материали, не ги възпроизвеждате или публично излагате, представяте, разпространявате или по-друг начин използвате с каквато и да е обществена или търговска цел. Забранено е всякакво използване на Материалите чрез който и да е друг уебсайт или в мрежова среда с каквато и да е цел.

Ако желаете да използвате Материалите за цели, различни от описаните по-горе, трябва предварително да получите съгласието на съответните притежатели на авторското право или лицата, предоставящи лиценз за тези Материали, напр. компанията Canon, нейните доставчици и др.

Ако желаете директно да цитирате коя да е част от Съдържанието в кой да е печатен материал, напр. списание, моля, свържете се за разрешение с администратора на уебсайта на адрес new.media@canon-europe.com. Ако желаете да публикувате коя да е част от Материалите на CD диск или друга медия, моля, посочете коя част от Материалите желаете да публикувате.

Вие се съгласявате да не предявявате към Canon и филиалите на Canon каквито и да е искове и претенции за претърпени загуби или щети, възникнали в резултат от неспазването на тази Секция 3.

5. Декларация


Canon отхвърля всички условия, гаранции, постъпки или други условия, относно предоставянето или претенциите за предоставяне, неуспешното предоставяне или закъснението в предоставянето на каквито и да е услуги, свързани с уебсайта Canon Website или с това дали уебсайтът Canon Website е точен, пълен или актуален, които биха могли при липсата на тази Секция 4 да окажат влияние на отношенията между Canon и вас или биха могли по друг начин да бъдат тълкувани като част от тези Срокове и Условия или кой да е допълнителен договор, независимо дали чрез постановление, общ закон или по друг начин. Вие разбирате и се съгласявате, че използвате уебсайта Canon Website на своя собствена отговорност и че Canon не гарантира, че уебсайтът Canon Website ще отговаря на вашите изисквания или че уебсайтът Canon Website ще бъде постоянно достъпен, без грешки и сигурен. Всякакво съдържание или услуги, осигурявани от Canon Website или от Canon във връзка с Canon Website са изпълнени такива "КАКВИТО СА" и "КАКТО СА ДОСТЪПНИ" и Canon няма да прави каквито и да е постъпки или промени, преки или косвени, по отношение на Canon Website за съдържанието или услугите, включени в или достъпни във връзка с този Canon Website. Canon си запазва правото по свое усмотрение да променя или оттегля всякакво съдържание или услуги, предлагани като част от Canon Website.

6. Отговорност


Canon, всяка друга страна (независимо дали е свързана със създаването, публикуването, поддръжката или достъпа до този уебсайт Canon Website) и всяка от компаниите на Canon, както и длъжностните лица, директорите, служителите, акционерите или техните представители, отхвърлят всякакво задължение или отговорност за каквото и да е количество или вид щети към вас или трета страна, (включително без ограничения всякаква пряка, косвена, наказателна или причинно-следствена загуба или щета или каквито и да е пропуснати приходи, ползи, облаги, данни, договори, парични ползи или загуби или щети, възникнали от или свързани по какъвто и да е начин с прекъсване на бизнеса и независимо дали в противоречие (включително, без ограничения, небрежност), по договор или по друг начин във връзка с този уебсайт Canon Website по какъвто и да е начин или във връзка с използването, невъзможността за използване или резултатите от използването на този уебсайт Canon Website, всякакви уебсайтове, свързани с Canon Website, или материалите в тези уебсайтове, включително, но не само, загуби или щети, причинени от вируси, които може да са заразили вашето компютърно оборудване, софтуер, данни или друга собственост, използвана за достъп до, работа с или претърсване на този уебсайт Canon Website или изтегляне на материали от Canon Website или кой да е уебсайт, свързан с този уебсайт Canon Website. Това не влияе на вашите законови права.

Нищо в тези Срокове и Условия не отменя или ограничава отговорността на компанията Canon по отношение на (i) смърт или физическо нараняване, поради нейна небрежност; (ii) измама; или (iii) каквато и да е отговорност, която не може да бъде отменена или ограничена съгласно действащите закони.

7. Правила за поверителност


Моля, посетете страницата за поверителност за всички декларации за поверителност на Canon.

Преглед страница поверителност

8. Запазени марки


Нямате право да показвате или използвате по какъвто и да е начин запазените марки или логата на Canon или Canon Group без предварителното писмено съгласие на Canon.

9. Canon Europa N.V.


Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59-61
1185 XB Amstelveen
Netherlands
Tel 0031 20 545 8545
Fax 0031 20 545 8222

Регистриран номер: Регистрационен номер на компанията: 33166721
VAT no: NL005916343B01

10. Действащи закони


Тези Срокове и Условия са обект на и се тълкуват съгласно английските закони. Споровете, възникнали във връзка с тези Срокове и Условия, са обект изключително на компетенцията на английските съдилища.

11. Авторско право


Copyright ? Canon Europa N.V.иCanon Europe Ltd2002-2005. Всички права запазени. Строго забранено е копирането, разпространението, публикуването или модифицирането на всякакви материали или софтуер, съдържащи се в уебсайта Canon Website или достъпни при последваща поддръжка, без предварителното писмено съгласие на Canon.

Версия 1
Дата на публикуване: 23/02/2005